декларация за Поверителност


Ние от "ФиКо" ЕООД 

 

се задължаваме, да обработваме вашата лична информация от регистрационната форма в съответствие със Закона 

за защита на личните данни.

Също така се задължаваме да не продаваме или по някакъв начин да предоставяме вашата лична информация на и от трети лица. 

Вашите данни ще бъдат използвани само с ваше съгласие и то във връзка с направената от вас поръчка.

Ако възникне съмнение у вас, че има възможност  да се злоупотреби с данните Ви,

 моля не изпращайте заявки с лична информация.